Skip to main content

DDRN: Et talerør for det globale syd

Oprettet d. 22. januar 2024

I foråret flyttede DDRN ind i Sundholm 8, og vi har snakket med Arne Wangel om deres arbejde med at give en stemme til forskere fra det globale syd og være med til at sætte fokus på uligheden i forskningssamarbejdet mellem nord og syd.

 

DDRN er et online medie, der formidler forskning om det globale syd – det man også kalder udviklingslande. På deres hjemmeside publicerer de en masse artikler om levevilkår for mennesker, der lever i det globale syd, og den ulighed, der er mellem nord og syd. Artiklerne belyser også globale udfordringer – især klimaforandringerne og FN’s verdensmål. Alle artiklerne er på engelsk.

”Vi har været med til at igangsætte en debat i Danmark om ulighed i forskningssamarbejdet mellem syd og nord. Jeg har selv været involveret i nogle af de projekter, hvor nord skriver ansøgningerne og administrerer det. De videnskabelige tidsskrifter er fuldstændig domineret af nord og vesten i det hele taget. Det er meget vanskeligt for sydfolk at komme igennem”, fortæller Arne om den problematik, som deres arbejde søger at gøre noget ved.

Hele debatten begyndte i Sverige – og DDRN har gennem interviews bragt de svenske forskere på banen i debatten i Danmark.

Et andet problem er, at Ph.d.-studerende fra det globale syd ofte bliver støttet til at komme til nord og få medvejledning og være en del af et partnerskab. Når de vender hjem, får de en administrativ stilling, så de ikke kan fortsætte med at forske. Her skal de nationale regeringer i stedet for være med til at bygge universiteterne op og skabe grobund for forskning lokalt.

Sydstemmer i de større danske medier

DDRN formidler også forskningen fra syd på andre platforme:

”Vi arbejder i øjeblikket på at færdiggøre projektet ’Sydstemmer i større danske medier’. Vi publicerer artikler skrevet af journalister i sydlande, som især har valgt at skrive om levevilkår og udfordringer af forskellig karakter. Vi modtager fotos og artikler på engelsk, og vores redaktør, Asger Røjle Christensen oversætter dem til dansk og får dem publiceret i en række danske medier. Artiklerne har blandt andet været Politiken, Kristeligt Dagblad, Sjællandske Medier, UD & SE og Samvirke. Vi ender med at have 20 artikler i forskellige større danske medier”, fortæller Arne.

Projektet er støttet af mediepuljen.

Den 3. januar holdt DDRN en paneldebat i Maskinhallen, som var en del af ”Sydstemmer i større danske medier”. Her havde publikum trodset sne, slud og blæst for at overvære en paneldebat mellem redaktører fra de danske medier, som er med i projektet. Enkelte redaktører kunne ikke komme frem på grund af vejret, men havde sendt skriftlige oplæg, som blev læst op.

”Redaktørerne fortalte om deres erfaringer med projektet og med den publicering, der har været i forhold til deres målgruppe, og hvad de oplever som interessante artikler set fra deres synspunkt. Vi fik meget positiv feedback. Konklusionen for os er, at vi skal ansøge om en runde nummer to med den aktivitet”, siger Arne.

Undervejs kørte et PowerPoint-show på storskærmen med en masse billeder, som DDRN ikke har kunnet få plads til at publicere, samt presseklip med projektets artikler fra aviserne. Billederne håber de på at kunne præsentere i en udstilling – gerne i Maskinhallen.

DDRN lod sig ikke nedlægge

DDRN opstod i 2007. De er en sammenslutning af tre forskellige faglige netværk om forskning, som oprindeligt blev oprettet for at understøtte og levere viden til udviklingsbistanden, og som var finansieret af Danida. Da de i 2007 blev sluttet sammen til ét netværk, kom det til at hedde Danish Development Research Network (DDRN).

I 2011 droppede Danida netværket og fjernede bevillingen. Dengang var der et sekretariat med en tre-fire fuldtidsansatte, der sad på Geografi inde på Københavns Universitet i Østervoldgade. De lavede en masse publikationer, seminarer og alt muligt andet.

”Men vi lod os ikke nedlægge. Vi havde nogle stille år, hvor vi holdt nogle offentlige møder, men på ret lav blus. I 2017 lykkedes det at få en bevilling fra Forskningsministeriet til at lave forskningsformidling online. Det var der, det kom op at køre igen. Så er vi langsomt ved at bygge op”, fortæller Arne.

DDRN er næsten 100 % frivilligdrevet – deres redaktør, Asger, er deltidsansat, og Arne er frivillig. Derudover har de en frivillig bestyrelse. De har en stor kontaktflade til forskere i det globale syd og til forskere på danske universiteter. Arne har været på universiteterne hele sit arbejdsliv – og er stadig tilknyttet som censor på de fleste danske universiteter.

De tager også praktikanter ind – mest fra universiteterne, men også virksomhedspraktikanter. I praktikken kan de blandt andet skrive artikler og dykke ned i forskning fra det globale syd og finde inspiration til deres speciale.

 

På fotoet står Arne Wangel sammen med deres nuværende praktikant Progya Permita, læser technoantropologi på Aalborg Universitet København

Læs mere om DDRN på deres hjemmeside.