Skip to main content

10 år for menneskerettigheder

Oprettet d. 27. oktober 2023

Kontorerne i Sundholm 8 har i år fået nye kontorbrugere. En af dem er den frivillige forening Nunca Más – Internationalt netværk for menneskerettigheder og psykosocialt arbejde. Jan Ole Haagensen og Miroslava Fonseca-Rodriguez fortæller om foreningens arbejde – og kommende 10 års jubilæum.

Nunca Más er spansk og betyder ”aldrig mere”. Udtrykket kommer fra steder i Latinamerika, hvor der har været diktatur – og handler om, at vi aldrig mere vil have den slags situationer igen. Men det har vi stadigvæk. Derfor er meningen med Nunca Más stadig i live og aktuel i dag. Det betyder så meget, at der er en organisation i Danmark, der hedder Nunca Más, for det minder os om, at vi arbejder for en mere retfærdig verden”, forklarer Miroslava.

Foreningen blev dannet for 10 år siden af nogle mennesker, som har erfaring med at arbejde med forebyggelse af vold og håndtering af traumer efter vold og tortur i udviklingslandene.

”Det, som var med til at skabe traumatiseringen, er der stadig, og statsapparaternes undertrykkelse af befolkningen fortsætter. Derfor er der både brug for nogle tiltag, der kan afhjælpe traumatiseringen og for nogle forebyggende tiltag, der kan ændre forholdene i landene. Det er nødvendigt at have en politisk forståelse for, hvad der er sket i de lande, vi har projekter i, sådan at man kan forebygge, at det sker igen, for ellers kan man bare blive ved med at behandle eller tage sig af folk – men det, der producerer de traumatiserede folk, fortsætter jo bare”, siger Jan Ole.

Nunca Más arbejder i øjeblikket på projekter i Honduras, Zimbabwe, Ecuador, Filippinerne og Sri Lanka, hvor de støtter lokale organisationer med faglig viden og midler, som de har søgt til projekterne. De støtter op om organisationer, som de kender i de pågældende lande – både for at sikre et godt samarbejde, men også for at sikre at pengene ikke bliver misbrugt.

Vold, der ligger dybt i samfundet

I Ecuador samarbejder Nunca Más med en organisation, som arbejder med at forebygge vold mod kvinder. Den lokale partner har nogle lokale aktiviteter, hvor de involverer folk fra kommunen, staten, civilsamfundet og folkelige bevægelser.

Der er brug for både at arbejde med det kulturelle i kønsrelationerne og med at give den fornødne hjælp til de kvinder, der bliver udsat for vold. Der er for eksempel næsten ingen krisecentre i Ecuador, og politi og myndigheder gør sjældent noget ved partnervolden.

I Zimbabwe støtter Nunca Más en organisation, der arbejder på at afhjælpe eftereffekterne af nogle store massakrer, der skete i 1983-1987, hvor militæret slog omkring 20.000 af en etnisk minoritet ihjel.

”Mange fik ar på sjælen dengang. Det er aldrig rigtigt blevet anerkendt af staten dernede, og det er aldrig rigtigt blevet håndteret, så det ligger sig som en dyne. De, der i live, husker det stadigvæk. Det gør, at samfundet er meget forkrampet og dysfunktionelt, fordi der er så stor mistro blandt befolkningen”, fortæller Jan Ole.

Sammen med nogle lokale høvdinge kører Nunca Más’ lokale samarbejdspartner en proces, hvor folk kan få fortalt deres historier. Det handler både om at få dokumenteret historierne og opnå retfærdighed, imens dem, der overlevede massakrerne, stadig er i live, men også om at få bearbejdet det, der skete.  

Frivillige løfter i flok

Foreningen er næsten 100 % frivilligdrevet – de eneste ansatte er Jan Ole med ni timer om ugen og en studentermedhjælper med otte timer om ugen. Frivillige drysser ind og ud ad kontoret i Sundholm 8, hjælper til hjemmefra og til arrangementer – og Miroslava er én af dem:

”Jeg er meget glad for at være frivillig i Nunca Más, for her oplever jeg en stor omsorg, som jeg ikke har kunnet finde andre steder. Der er en rummelighed, en psykosocial tankegang og en interkulturel forståelse – og vi bestræber os på at lytte til hinanden på lige fod og have en dialog”, understreger Miroslava.

Hun hjælper til med arrangementer og er en del af en frivilliggruppe i Danmark på omkring 20 frivillige. De løfter især kommunikationsopgaver, planlægning og afvikling af arrangementer, og de stiller op ved Latinamerikadagene samt ved arrangementer i Dansk-Nicaraguansk Netværk og i Maskinhallen.

”Gennem det frivillige arbejde laver vi en masse af de nødvendige ting – og uden det frivillige ville Nunca Más ikke køre. Vi løfter både specialiseret, fagligt og praktisk arbejde”, siger Miroslava, og Jan Ole supplerer:

”I forhold til det faglige har vi projektgrupper. Her kan vi sluse folk ind, som ikke har så meget erfaring, fordi vi er heldige, at vi har en del mennesker med mange års erfaring”.

Foreningen har medlemmer rundt om i verden også. De bidrager med alt fra faglig viden til opsætning af nyhedsbrev og administrativt arbejde. Mange af de frivillige og medlemmerne er mellemamerikanere, fordi der er en tradition for at engagere sig politisk i de lande. 

Jubilæumsfest i november

Foreningen Nunca Más fejrer 10 års jubilæum i år og inviterer indenfor i Maskinhallen den 17. november kl. 17. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Dagen bliver en god blanding af faglig viden og underholdning med musik og dans.

Mambe optræder med dansevenlig, latinamerikansk musik med skandinavisk indflydelse. Hun formidler sin aktivisme med en melodisk og kraftfuld stemme.

LGBTQIA+-aktivist og menneskerettighedsforkæmper David Sanchez kommer og holder foredrag. Han lever i eksil i Spanien, fordi han fik dødstrusler på grund af sine aktiviteter i Honduras, hvor han oprindeligt er fra.

”Der kommer også noget til min generation: Protestorkesteret – det er en gruppe, som har gjort det til sit speciale at spille musik fra 60’erne, 70’erne og 80’erne – protestsange fra Danmark, Latinamerika og USA. En del af de tekster er meget relevante i dag – nogle af dem er mere relevante i dag, end de var dengang de blev lavet”, siger Jan Ole.

Dansk-Nicaraguansk Netværk står for mad og drikkevarer – og overskuddet går til nicaraguanere, som lever i eksil – mest i Costa Rica. Pengene går til en organisation, som Nunca Más kender.

Efter jubilæet og frem mod den 10. december, som er FN’ internationale dag for menneskerettigheder, vil Nunca Más køre en række videoer om deres arbejde og om menneskerettigheder på deres Facebookside.

Tilmelding til jubilæet

Læs mere om arrangementet i Sundholm 8’s kalender eller i Facebookbegivenheden.

Du tilmelder dig her.

Læs mere om Nunca Más:

Hjemmeside

Facebook: @nuncamas.net

Instagram: @nuncamasdk