danskFlag   engelskFlag 

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vision og mission

 vision borgere

For borgere er det vores vision, at der på Amager skal være let adgang til at gøre en frivillig indsats, til aktivt medborgerskab og til demokratisk deltagelse i lokalsamfundet. Dette hvad enten det er som privatperson, gruppe, frivillig i en forening eller i en offentlig institution. Det er også vores vision, at alle borgere kan finde de sociale, kulturelle og idrætslige tilbud, der findes på Amager, og som kan bidrage til at gøre bydelen inkluderende og rummelig

 vision foreninger

 

 

For foreninger er det vores vision, at de har et veludviklet indbyrdes netværk, er del af et fremadskuende og tværsektorielt samarbejdsklima og har adgang til viden og værktøjer, der gør det muligt for dem at løfte kvaliteten og effekten af deres arbejde. Frivilligheden skal være en synlig, anerkendt og virksom del af livet på Amager, og de frivillige organisationer skal have en demokratisk stemme i forhold til udviklinger, der vedrører deres arbejdsområde og ekspertise. Dette er særligt vigtigt for foreninger, der arbejder med socialt udsatte, som af forskellige årsager har svært ved at gøre deres stemme gældende i det offentlige rum.

 vision offentlige

 

For offentlige aktører er det vores vision, at de er vidende om frivillighedens potentialer og indgår i ligeværdige samarbejdsrelationer med civilsamfundet i udviklingen af nye velfærdsløsninger. Ligeledes er det vores vision, at løsningerne kan udvikles på tværs af forvaltningsområder, hvor det giver mening, og at aktiviteter og tilbud altid er orienteret omkring målgruppens behov. I aktiviteter og tilbud er det vores vision, at den professionelle faglighed hos ansatte og værdien af det frivillige arbejde giver samspil og modspil til glæde for alle parter.

 vision virksomheder

 

 

For virksomheder er det vores vision, at de er lokalt engagerede, da det giver mening både på den økonomiske og den menneskelige bundlinje. Virksomhederne skal have kendskab til mulighederne for samarbejde med civilsamfundet. Samarbejdet giver en synergieffekt og bidrager til lokalsamfundets trivsel og udvikling. Virksomhedernes kompetencer og ressourcer er med til at løfte de frivillige organisationer, og mødet med frivillige organisationer kan for virksomhederne skabe en værdibåren identitet, et lokalt tilhørsforhold, innovation og nye forretningsmuligheder.